Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Bursa nr 6 prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
Ewidencje
1. Ewidencja pracowników
2. Ewidencja wychowanków
3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
4. Ewidencja zarządzeń dyrektora
5. Ewidencja przypomnień i zaleceń
6. Ewidencja książeczek zdrowia
7. Ewidencja zwolnień lekarskich
8. Ewidencja zastępstw
9. Ewidencja skarg i wniosków
10. Ewidencja obiektu budowlanego
11. Ewidencja przeglądów wewnętrznych
12. Ewidencja przeglądów zewnętrznych
13. Ewidencja wyjazdów wychowanków
14. Ewidencja środków trwałych
15. Ewidencja kwaterujących
Rejestry
1. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
2. Rejestr umów
3. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło
4. Rejestr osób uprawnionych do gromadzenia informacji
5. Rejestr faktur
6. Rejestry zwiazane z HACCP
7. Rejestr wypadków
8. Rejestr wyjść wychowanków
9.Rejestr pobierania i zdawania kluczy - blok żywienia
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa