Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

1. Bursa jest placówką publiczną

2. Bursa jest jednostką budżetową m.st. Warszawy

3. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa

4. Bursa jest placówką umożliwiającą młodzieży kontynuowanie nauki poza miejscem stałego zamieszkania

 5. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Zasady funkcjonowania Bursy nr 6 określa Statut.

 


Wprowadził Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2013-04-08
Aktualizujący Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2013-04-19
Zatwierdzający bzmw/ext.jpiotrowska 2013-04-19
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-19
Wersja standardowa