Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

1. Bursa jest placówką publiczną
2. Bursa jest jednostką budżetową m.st. Warszawy
3. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa
4. Bursa jest placówką umożliwiającą młodzieży kontynuowanie nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 5. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Zasady funkcjonowania Bursy nr 6 określa Statut.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa