Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status Prawny

Bursa nr 6 w Warszawie działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela

3. Zarządzenia nr 54 Kuratora Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 1971r. /O.II.4/45/71 - akt założycielski

4. Statutu Bursy  statut-Okopowa 55a.pdf

Organem prowadzącym Bursę nr 6 w Warszawie jest Miasto Stołeczne Warszawa

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.


Wprowadził Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2013-04-08
Aktualizujący Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2021-03-24
Zatwierdzający Pałubińska Edyta (Bursa nr 6) 2021-03-24
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-24
Wersja standardowa