Kanał Wyżej
Status Prawny

Bursa nr 6 w Warszawie działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela
3. Zarządzenia nr 54 Kuratora Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 1971r. /O.II.4/45/71 - akt założycielski
4. Statutu Bursy  statut-Okopowa 55a.pdf
Organem prowadzącym Bursę nr 6 w Warszawie jest Miasto Stołeczne Warszawa
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status Prawny

Wersja standardowa