Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

1. Bursa jest placówką koedukacyjną.

2. Zadaniem bursy jest zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w kulturze.

3. Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, stałą troske o zdrowie, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

4. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie wraz z zakwaterowaniem, odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i odpowiednie warunki do nauki.

5. Bursa zapewnia młodzieży i jej rodzicom opiekę i pomoc psychologa.

6. Zadania bursy ujęte są w programie wychowawczym, rocznym planie pracy wychowawczo-opiekuńczej opracowywanym na dany rok szkolny 

7. Praca wychowawcza wspierana jest działaniami profilaktycznymi określonymi w programie profilaktyki, mającym na celu ochronę wychowanków przed uzależnieniami i zagrożeniami.

8. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, szkołą, a także możliwe jest wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

9. Bursa może organizować zajęcia wyrównawcze dla wychowanków mających problemy w nauce.

 


Wprowadził Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2013-04-08
Aktualizujący Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 2018-09-13
Zatwierdzający Pałubińska Edyta (Bursa nr 6) 2018-09-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-09-13
Wersja standardowa