BIP - Bursa nr 6 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

 

1. Bursa jest placówką publiczną

2. Bursa jest jednostką budżetową m.st. Warszawy

3. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa

4. Bursa jest placówką umożliwiającą młodzieży kontynuowanie nauki poza miejscem stałego zamieszkania

 5. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Zasady funkcjonowania Bursy nr 6 określa Statut.

 

 
 
Wprowadził Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 08-04-2013
Aktualizujący Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 19-04-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.jpiotrowska 19-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2013
Liczba odwiedzin: 1379
Rejestr zmian