Bursa nr 6
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Bursa nr 6 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Bursa nr 6

Bursa nr 6 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Bursa nr 6.

 • Data publikacji strony internetowej: [2012-12-06]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2015-10-20]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-10-31]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Malinowska, biuro@bursa6.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 620 11 55 wew. 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Bursa nr 6 znajduje się przy ul. Okopowej 55a. Do budynku bezpośrednio przylega budynek Zespołu Szkół im. M. Konarskiego.


 
Dojście piesze
od ulicy Okopowej. Przejście dla pieszych od ul. Okopowej, posiada sygnalizację świetlną, nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Okopowej nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Okopowej nie występują schody, występuje podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm. Budynek jest ogrodzony, od ul. Okopowej wejście przez furtkę o szer. 90 cm

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości 2 km 700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.


Najbliższe stacje metra: 1) Merto Dworzec Gdański znajduje się w odległości 2 km 700 m. Dojście na perony przejściem podziemnym jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy; 2) Metro Rondo Daszyńskiego znajduje się w odległości 2 km 200 m. Dojście na perony przejściem podziemnym jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.


Najbliższe przystanki tramwajowe:

przystanek Niska 03 znajduje się w odległości ok. 10 m : kierunek Annopol (ta linia ma różne warianty trasy): 1; kierunek Banacha: 1(ta linia ma różne warianty trasy); kierunek Piaski: 22; kierunek Wiatraczna: 22; kierunek Metro Marymont: 27; kierunek Cmentarz Wolski: 27


Najbliższe przystanki autobusowe:

przystanek Niska 02 znajduje się w odległości ok. 20 m : kierunek Wilanów (ta linia ma różne warianty trasy): 180; kierunek Chomiczówka (ta linia ma różne warianty trasy): 180, w odległości ok. 80 m


Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się: ul. Smocza 27 – w odległości 258m oraz ul. ul. Smocza 21 – w odległości 342m.


Najbliższy postój taksówek jest na ul. Smoczej

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Bursy jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Okopowej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Dojście piesze jest równe, z nachyleniem. Wejście i wyjście budynku odbywa się na pomocą karty dostępu. Czytniki kart znajdują się na wysokości od strony wejścia 130 cm, od strony wyjścia 116 cm.

Przejście do strefy obsługi wychowanków - portiernia jest przez wiatrołap. Portiernia z ladą do obsługi o wysokości 120 cm, usytuowana jest na parterze, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w portierni.

Wszystkie korytarze w budynku są wydzielone drzwiami ppoż. i uniemożliwiają wyminięcie się 2 osób w sposób swobodny. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Wychowankowie po całej placówce mogą poruszać się schodami lub windą. Przy wejściu jednej ze świetlic   i biblioteki na I piętrze usytuowana jest platforma przy schodowa.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przez korytarz. Drzwi do toalety zamykają się na klamkę i zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz do transferu bocznego. Zamontowany jest system przyzywowy. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka znajduje się przed toaletą.

Ewakuacja z budynku odbywa się przez wydzielone przeciwpożarowo przez cztery ewakuacyjne klatki schodowe oraz wyjście ewakuacyjne z poziomu piwnicy, wyjście na poziom parteru – dziedziniec bursy, po schodach.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Skan_29032021_0001.pdf 

Skan_29032021_0002.pdf 

Skan_29032021_0003.pdf 

Skan_29032021_0004.pdf 

Skan_29032021_0005.pdf

 
 
Wprowadził Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 31-10-2020
Aktualizujący Malinowska Krystyna (Bursa nr 6) 30-03-2021
Zatwierdzający Pałubińska Edyta (Bursa nr 6) 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 457